BROMÉLIE

Čeleď broméliovité tvoří více než 3000 druhů jednoděložných krytosemenných rostlin. Broméliovité rostliny dále dělíme do tří významných podčeledí-Bromelioideae(32 ro­dů, 861 druhů), Tillandsioide­ae(16 rodů, 1030 druhů) a Pitcairnioide­ae(9 rodů, 1277 druhů). Všechny broméliovité rostliny pocházejí a mají svůj domov v tropických a subtropických částech severní a jižní Ameriky s vyjímkou jediné-Pitcairnia feliciana. Ta roste divoce na strmých skalách a útesech západní Afriky a má se za to, že jí sem před mnoha tisíci lety zanesli migrující ptáci.

Rostliny rozmanitých tvarů a velikostí

Jednotlivé rody broméliovitých rostlin se od sebe často velmi liší, a to jak velikosti, tak i vzhledem nebo způsobem života. Některé druhy bromélií jako například rod Cryptanthus připomínají svým tvarem mořské hvězdice, jiné jsou sukulentovité a mohou vypadat spíš jako kaktusy a další tvoří až 2m široké růžice nádherně pruhovaných listů obklopujících pestrobarevné kvě­ty.

Broméliovité rostliny můžeme dále rozdělit podle způsobu života do dvou velkých skupin na epifytní (rostoucí na stromech) a terestické (kořenící v zemi). Přestože roste většina broméliovitých rostlin epifytně na stromech, nejsou to parazité. Z hostitelské rostliny nečerpají vodu ani živiny a její větve či štěrbiny v kůře jim slouží pouze jako opora k přichycení. Veškeré látky potřebné k životu včetně vody zachycují pomocí drobných šupin na povrchu svých listů. U mnohých druhů došlo postupem času k přeměně listů na jakési nálevky či zásobníky vody, ze kterých čerpají i další živiny, které se v nich zachytí.

Stejně různorodá jsou i květenství broméliovitých rostlin. Zatímco u některých jako například u Aechmea nebo Vriesea vyrůstá květní stvol s nádherným květenstvím ze středu listové růžice vysoko nad ní, u jiných zůstává jako například u Nidularium, Neoregelia je jakoby do okolní listové růžice schované. Obecně je však květenství broméliovítých rostlin velmi vytrvalé a některé druhy vypadají i po odkvětu velmi krásně. U jiných se vyvíjejí dekorativní a nebo jako v případě ananasu jedlé plody. Každá růžice však vykvétá jen jednou a po odkvětu odumírá. Příště ji nahradí nějaký jiný vedlejší výhonek.

Nejznámější druhy bromélií

Nejznámějším zástupcem této čeledi, kterého znají snad všichni, je ananas (Ananas comosus). Tato rostlina původem z Brazílie se dnes hojně pěstuje v mnoha zemích tropického a subtropického pásma a s jako užitkovou a okrasnou rostlinu se s ní můžeme setkat také u nás, a to především jako s pokojovkou nebo ve skleníku.

Nesmírně zajímavou je také Tillandsia usneoides(česky kykatka mechovitá nebo tilandsie mechovitá) známá též jako španělský mech. Vypadá jako spleť jemných sítí a nejzajímavější je, že živiny a vlhkost čerpá kompletně ze vzduchu. V létě dokonce vytváří drobné žlutozelené květy. Aztékové ji dříve využívali k výzdobě svých chrámů.

Tagy: bromélie